top of page

5 põhjust, miks on hääle- ja kõnetreening vettpidavalt kasulik investeering sinu elus

Hääle- ja kõnetreeningu võimuses on palju, kuna hääl ja eneseväljendus on inimese olemuslik osa. Hääl ja see, kuidas kõneleme on väga intiimne aspekt igaühest meist. Ja just selles isiklikkuses peitub suur vägi: tegeledes teadlikult hääle ja kõne arendamisega, on võimalik leida iseendaga suhe, mis aitab kasutada oma potentsiaalist rohkem kui seda tavapäraselt teeme.


Järgnevalt olen sõnastanud 5 põhjust, miks on hääle- ja kõnetreening miski, mille puhul saab kinnitada, et see on vettpidavalt tasuv investeering iseendasse.


1. Hääle- ja kõnetreening aitab vabastada iseenda hääles täielik potentsiaal ja tänu sellele viia oma elu uuele tasandile nii igapäevaelus kui töös.


2. Olen toetunud õpetades mõttele, et hääl on sild meie psüühika ja keha vahel. Samuti on ta sild sisemise ja välise maailma vahel. Hääletöö aitab vabastada ning luua eneseväljenduse, milles on täpsus, kergus, paindlikkus ning elavus ning mis kajastab seejuures meie teadlikkusele suunatud siseelu. Tänu nimetatud kvaliteetidele eneseväljenduses, oleme võimelised astuma teiste inimestega päris ühendusse. Näiteks annab treenitud hääl ja kõne eelise avaliku esineja, koolitaja, artisti või müügitalendina, kuna see, mida ütled loob helisagedusliku vastuvõtuvõime ka teise inimesse.


3. Kuigi saame õppida palju teiste inimeste kaudu ja ka hääle ning kõne osas võib kellegi hääl kõlada meile seesuguses väljenduskerguses ja haaravas täidluses, et võtame teda endale eeskujuks, avaldub iseenda hääle potentsiaal üksnes läbi isikliku teekonna oma häält tundma õppides. Me ei saa teisi matkides oma autentsele eneseväljendusele ligi. Olen näinud, kuidas teise eeskujul püütakse oma häälde enam resonantsi tuua, tulemuseks on surutud ja hõredalt kõlav rinnatoon, mis mitte ei loo ühendust, vaid ülekompenseerimise tõttu eraldatust. Olen ka ise olnud sedavõrd kellegi häälest lummatud, et iseenda mõningaid hääles leiduvaid kvaliteete saboteerinud. Süsteemsel ja tagasisidestatud treeningul õpid just iseenda individuaalsust ja hääle unikaalsust tundma.


4. Hääle kaudu õpid iseenda mina tundma ning iseend looma. Eelmises punktis kirjeldatud kõhklused oma hääle osas on märk, et viibime madalas mina-eraldusvõimes. Hääle- ja kõnetreeningul õpid ühtlasi oma mina eristama ja mitte olema tuulelipp, kes ise märkamatagi välisega kergelt samastub ning iseenda optimaalsest ning efektiivsest häälekasutusest seekaudu kaugeneb. Oleme inimestena empaatilised olevused. Mida suurem tundlikkus või vähene mina-eristus on inimeses, seda enam ollakse mõjutustele vastuvõtlikumad.


5. Hääle- ja kõnetreening võimaldab õppida õppima. Õpioskused, mille juurde kuulub keskendumine, treening, pingutus, vaatlus, analüüs, pühendumine ja distsipliin, ei pruugi olla isegi inimesel, kes on läbinud mitmeid ülikoole ja saanud kõrghariduse viimase astme kraadi, kõige tõhusamal moel olla omandatud. Hääle- ja kõnetreening on üles ehitatud nii, et treenija saab luua iseenda autonoomse arenguteekonna, mille kaudu on võimalik kinnistada iseenda teadvusse õppimise tõhus ja tulemuslik mudel mis iganes muuks enese arendamise protsessiks.


Järgmine hääle- ja kõnetreeningu kursus algab 28. septembril. Kursuse kohta loe lisaks siit: https://www.kerlirannala.com/event-details/avalik-haale-ja-konetreeningu-koolitus-vettpidavalt-tasuv-investeering-iseendasseComments


bottom of page