top of page
Frame 582.png

Hääle- ja kõnetreeningu individuaaltund

Psühhofüüsiline treening ehk töö rahulolu toova eneseväljenduseni.

  • 1 hour
  • 65 eurot

Kirjeldus

Individuaaltunnis lähtume treeningul täielikult Sinu häälest, kõnest ning individuaalsusest ja kohandame treeningu vastavalt eesmärgile. Üksiktunni hind on 65€. Võttes aga treeningpakett alates 6 tundi, tuleb ühe tunni hinnaks 60€. Uute oskuste kinnistamiseks ja muutuste vastuvõtmiseks on vajalik treenida nädalas korra mõne kuu jooksul (6-11 tundi). Edaspidiselt on soovi korral kasulik aeg-ajalt võtta häälestavaid tunde, mis annavad psüühilist ja füüsilist kindlust ning maandust enne esinemisi või aitavad õpitut sügavamaks harjumuseks kujundada. Võrdluseks toon siia teatrikooli, kus eneseväljenduse tehnikaid ja nn käsitööoskusi õpitakse igapäevaselt 4 aastat. Intensiivse hääle- ja kõnetreeningu käigus on võimalik saavutada märkimisväärsed muutused ja edasiminekud 4 kuuga. Treening eeldab kombinatsiooni regulaarsetest tundidest ja iseseisvast treeningust ning refleksioonist. Treeningust: I kohtumine - kaardistame üheskoos Sinu hääletööd puudutava profiili - paneme paika edasise treeningplaani - alustame esimesest etapist praktiliste harjutuste näol - juba esmasel kohtumisel õnnestub enamjaolt kogeda ühendust oma häälepotentsiaaliga Järgnevad kohtumised Järgnevatel tundidel töötame vastavalt treeningu metoodikale ja kliendi eesmärgile hääletöö komponentidega, mida omavahel järk-järgult integreerides moodustub terviklik töövahendite pagas ning rakendusoskus. Uue kehakogemuse ja teadmiste kaudu on võimalik õppida oma keha kasutama ja nö seadistama nii, et on võimalik tuua (taas) kuuldavale autentne, oodatavaid kvaliteete sisaldav, elus ning väljenduslik, kandev, terve ning tervislikult toetatud hääl. Järjepideva treeningu käigus omandatakse ja automatiseeritakse uued harjumused keha- ja häälekasutuses ning kõnes. Oluline tahk treeningust on töö närvisüsteemi maandamisega, pidev eneserefleksioon ja analüüs. Hääl on psühhofüüsiline fenomen, seega on see otseselt seotud alateadlike protsessidega ning sõltub ja teisipidi annab ligipääsu uskumustesüsteemile ja mina-käsitlusele. Seetõttu sobib treening väga hästi esinemisärevuse puhul. Treeningu käigus on võimalik leida nö oma lemmik "hääletuuning" ja õppida soovitud sagedust vastavalt vajadustele oma kehas looma. Hääle- ja kõnetreening ei ole treening üksnes häälele ja kõnele. Selle võimuses on muuta inimest tervikuna, isikuomadusteni välja iseenda potentsiaali suunas liikumiseks.


bottom of page