top of page
Frame 582.png

09.01.2024-05.03.2024

|

Tallinn

Avalik hääle- ja kõnetreeningu koolitus - Vettpidavalt tasuv investeering iseendasse

Eneseväljenduse kursus, mille kaudu õpid avardama oma potentsiaali ning viid oma hääle, kõne ning mõjususe uuele tasandile! " Hääle- ja kõnetreenimine on teekond iseenda autentsuse suunas. See on katsetatult vettpidavalt tasuv investeering iseendasse." Kerli Rannala, hääle- ja kõnetreener

Hetkel on registreerimine suletud. Ootelist lehekülje lõpus.
Esilehele
Avalik hääle- ja kõnetreeningu koolitus - Vettpidavalt tasuv investeering iseendasse
Avalik hääle- ja kõnetreeningu koolitus - Vettpidavalt tasuv investeering iseendasse

Toimumisaeg ja -koht

09.01.2024-05.03.2024

Tallinn, Telliskivi 57, 10412 Tallinn, Estonia

Koolitusest

Avalik hääle- ja kõnetreeningu kursus - vettpidavalt tasuv investeering iseendasse alustab juba 9. jaanuaril 2024.

" Hääle- ja kõnetreenimine ei ole üksnes treening häälele ja kõnele. Selle võimuses on muuta inimest tervikuna. Isikuomadusteni välja. Selles veendusin tummiselt, kui tegin oma magistritööd lavakõne erialal."

Kerli Rannala, hääle- ja kõnetreener

Koolitus sisaldab: 8 kontaktkohtumist grupis; soovi korral on võimalik võtta ka individuaaltunde

Toimumisaeg:  9.01, 16.01, 23.01, 30.01, 06.02, 13.02, 27.02, 05.03

Iga kohtumine kestab 3h vahemikus kell 17:30-20:30

Koht: Tallinn, Stuudio Mindz (Telliskivi Loomelinnak)

Kahe kuu jooksul toimuv eneseväljendusele pühendatud kursus annab kätte põhjalikud oskused ja teadmised ning praktilised kogemused, kuidas leida iseenda hääles ja kõnes alati kõige enam rahulolu toov sagedus, milles on ühtaegu selgus, kandvus, autoriteetsus ja kaasahaaravus. Antud koolitus on vettpidav baas alustamaks arengut oma eneseväljendamise oskuste uuele tasemele viimiseks ning esinemisest ja ka argisest suhtlusest saadava rahulolutunde kogemiseks!

Kursuse käigus saad nii üksikasjalikku tagasisidet oma hääle ja kõne ning üleüldise eneseväljenduslaadi kohta. Õpid oma keha ning häält optimaalselt ning efektiivselt kasutama selleks väljatöötatud harjutuste praktiseerimise, mõtteviisi arendamise, eneseanalüüsi ja pideva tagasiside kaudu. Antud kursus on suurepärane võimalus ka neile, kes kogevad mõõdukat või tugevamat esinemisärevust: õpitakse reguleerima närvisüsteemi ja seekaudu end esinemiseks ette valmistama. Eneseregulatsioon ja närvisüsteemi maandamine ning õppimise- ja arengupsühholoogia on antud kursuse majakaks. See on kompleksne ning mitmekülgselt ja inimese tervikut arvestavalt väljatöötatud õppemeetod, mis aitab mitte ainult mõista, vaid kehastada, milles seisneb tõeline enesekindlus.

Koolitus on üles ehitatud nii,  et teooria ning praktilised tegevused käivad käsikäes. Juhendajana  taotlen sügavat arengut tõhustava õpiatmosfääri ning võimaluste loomist,  et õpitu saaks teadmise tasandilt kehasse integreeruda ning soovitud häälelised muutused saaksid alguse. Ent muutes oma hääletegelikkust, oled muutnud kogu oma süsteemi - iseend tervikuna!

Peamiste teemade kaupa jaotub hääle- ja kõnetreeningu koolituse kohtumiste sisu vastavalt:

I kohtumine - Kehatöö, häälestus kehasse tulekuks, hingamisharjumuste analüüs, füsioloogiline hingamine, hääleaparaat (mis, kus, kuidas?)

II kohtumine - Hingamine ja hääl,  hääletugi, hääle projitseerimine/suunamine - lihaste areng ja töö  uskumuste ja harjumustega (vaimne eneseületus); mis põhimõttel töötab hääle/helivibratsioon sõnumi vastuvõtmisel teise inimese poolt

III kohtumine - Hääle tugi ja suunamine ning hääle resonants (ruum ja hääl ruumis)

IV kohtumine - Artikulatsioon, diktsioon

V kohtumine - Resonants ja intonatsioon, kõnemeloodia; hääleprosoodia; 

VI kohtumine - Selge mõtte edastus

VII kohtumine - õpitu ja kogetu integratsioon ehk mina kui eneseväljendaja uute hääle ja kõnega seotud  harjumuste ja oskuste omandajana

VIII kohtumine - Eneseväljenduse uus tase - süvaanalüüs senisele saavutatule ja siht tulevikuks

Lisaks grupikohtumistele on võimalik registreeruda ka individuaaltundi, mille käigus saab suunata fookuse teemale, mis  kursusel osaleja jaoks kõige enam tähelepanu vajab.

Kursus annab kätte tööriistad ja praktilised (edu)kogemused,  tänu millele tuua teadvustatusse oma senised hääle- ja kõnekvaliteedid  ning uskumused ja harjumused, mis mõjutavad optimaalset ja efektiivset häälekasutust. Praktilise töö kaudu õpitakse looma tugevamat kontakti oma kehaga, vabastatakse üleliigseid lihaspingeid, taastatakse füsioloogiline hingamine ning treenitakse  lihaseid ning terviklikku kehakasutust, mis on selge, kõlava, rikkaliku,  kandva, terve ja suunatud hääle saavutamise aluseks. Samuti õpitakse ja  kogetakse kursuse vältel mitmeid erinevaid nüansse selgelt juhitud, ühendust loova ja puhta mõttelõnga saavutamiseks suhtlemisel iseenda ja teistega.

Juhendaja ning grupi toel on koolitusel võimalik läbida sügav ja enda potentsiaali avastav töö iseendaga. Omandatakse oskused oma häält igal ajahetkel enda keha toel optimaalsest kõnelemiskohast leida ning häälestada ning saadakse teada hääletervishoiu seisukohast olulisi teadmisi.

TAGASISIDE 2023 novembris lõpetanud kursusel osalenutelt:

“Kui kursusele tulin oli mul pinge väga suur esinemisel ning ma ei ”näinud” oma häält. Kursusel õppisin, kui oluline on täpsus ja pühendumine. Õppisin oma keha ja häält paremini tundma. Nüüd ma näen oma häält ja see aina süveneb.”

“See on enesekindlusekool ja me kõik vajame iseendis kindlust.”

“Mu hääl muutus selle kursuse jooksul. Sain hulgaliselt tõhusaid hääleharjutusi, kehateadlikkuse, õppisin, mida tähendab närvisüsteemi regulatsioon ja jõudsin kogemuseni, kuidas lubada endal häält teha, olla kuuldav ja nähtav ja tunda sest naudingut. "

“Olen seda kursust juba teistele soovitanud. See aitab enda potentsiaaliga ühendust saada. Mõjub edasiviivalt ja kohaletoovalt.”

“Kerli on imeline inimene, soe, kuid konkreetne. Lai silmaring, et fookuses ei ole ainult kõneleja hääl, vaid ELU. Aitäh selle eest!”

Hääle-  ja kõnetreeningu kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad liikuda  eneseuskse, teadliku ning kerguses tuleneva väljendusoskuseni ning  iseenda hääleautentsuseni.

Teadlik (treenitud) häälekasutus on võtmeks:

- et valdaksid oma hääle- ja kõnelihaseid optimaalselt ja efektiivselt ehk hääl saaks alguse iseenda kõige potentsiaalikamast "häälekohast".

- et oleksid kuuldud ja austatud

- et su mõtted oleksid teistele kergelt haaratavad ja mõistetavad

- et looksid end väljendades tõelist ühendust ja toimivat kommunikatsiooni

- et Sinust mõeldaks kui liidrist

- et kasvaks oskus neuroregulatsiooniks, iseenda maandamiseks ja co-regulatsiooniks ehk teiste maandamiseks

- et tõstaksid oma ettevõtmiste tulemuslikkust ja oma tegevuse mõjusust (nt müüginumbreid, sõnumi edastamise võimekust)

- et sa ei peaks enam kuulma, kuidas inimesed paluvad sul end korrata, kuna ei saanud aru (kuulnud välja), mida ütlesid

- et peegeldaksid endast  enesekindlust, kui soovid jagada inspireerivaid kogemusi ja hoida oma  kuulajaskonda/publikut endaga kaasahaaratult

- et tunneksid rahulolu esinemiskogemustest ja iseenda olemiseviisist

Antud kursus, mille võimuses on eelnevalt loetletu saavutada, eeldab sisemist motivatsiooni päris õppimiseks ja arenemiseks. Kõik on otsuse kaugusel.

Hääle-  ja kõnetreeningu kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad liikuda  eneseuskse, teadliku, ärevusest vaba ning kerguses tuleneva väljendusoskuseni ning iseenda hääleautentsuseni. See on tugev ja kandev samm iseenda potentsiaali teostamise suunas!

Kursuse  soodushind 890€, edasi (alates 21.12) 990€. 

Kursuse eest on võimalik tasuda nii eraisikuna kui ettevõtte kaudu. Samuti saab tasuda vastaval kokkuleppel osamaksete kaupa.

Jaga koolitust

Lisa end ootelisti

Kas registreerimine on suletud või soovid osaleda hoopis mõnel tulevasel koolitusel? Lisa end ootelisti ja ole esimene, kelleni jõuavad uudised korraldavatest koolitustest. 

Aitäh! Oled lisatud ootelisti.

bottom of page