top of page
Frame 582.png

20.08-15.10.2024

|

Tallinn

Eneseväljenduse/hääle- ja kõnetreeningu kursus - vettpidavalt tasuv investeering iseendasse

Eneseväljenduse kursus, mille kaudu õpid avardama oma potentsiaali ning viid oma hääle, kõne ning mõjususe uuele tasandile! " Hääle- ja kõnetreenimine on teekond iseenda autentsuse suunas. See on katsetatult vettpidavalt tasuv investeering iseendasse." Kerli Rannala, hääle- ja kõnetreener

Eneseväljenduse/hääle- ja kõnetreeningu kursus - vettpidavalt tasuv investeering iseendasse
Eneseväljenduse/hääle- ja kõnetreeningu kursus - vettpidavalt tasuv investeering iseendasse

Toimumisaeg ja -koht

20.08-15.10.2024

Tallinn, Telliskivi 57, 10412 Tallinn, Estonia

Koolitusest

Avalik hääle- ja kõnetreeningu kursus - vettpidavalt tasuv investeering iseendasse alustab 20. augustil 2024.

" Hääle- ja kõnetreenimine ei ole üksnes treening häälele ja kõnele. Selle võimuses on muuta inimest tervikuna. Isikuomadusteni välja. Selles veendusin tummiselt, kui tegin oma magistritööd lavakõne erialal."

Kerli Rannala, hääle- ja kõnetreener

Koolitus sisaldab: 10 kontaktkohtumist grupis; edasiselt on võimalik võtta ka individuaaltunde

Toimumisaeg:  20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10, 08.10, 15.10

Iga kohtumine kestab 1,5h-3h vahemikus kell 17:00-20:00

Koht: Tallinn, Stuudio Mindz (Telliskivi Loomelinnak)

Kahe kuu jooksul toimuv eneseväljendusele pühendatud kursus annab kätte põhjalikud oskused ja teadmised ning praktilised kogemused, kuidas leida iseenda hääles ja kõnes alati kõige enam rahulolu toov sagedus, milles on ühtaegu selgus, kandvus, autoriteetsus ja kaasahaaravus. Antud koolitus on vettpidav baas alustamaks arengut oma eneseväljendamise oskuste uuele tasemele viimiseks ning esinemisest ja ka argisest suhtlusest saadava rahulolutunde kogemiseks!

Kursuse käigus saad nii üksikasjalikku tagasisidet oma hääle ja kõne ning üleüldise eneseväljenduslaadi kohta. Õpid oma keha ning häält optimaalselt ning efektiivselt kasutama selleks väljatöötatud harjutuste praktiseerimise, mõtteviisi arendamise, eneseanalüüsi ja pideva tagasiside kaudu. Antud kursus on suurepärane võimalus ka neile, kes kogevad keskmisest tugevamat esinemisärevust: kursuse nö baaslähtekohaks on närvisüsteemi regulatsiooni taastamine. Õpitakse reguleerima närvisüsteemi ja seekaudu end esinemiseks ning erinevateks sotsiaalseteks suhtluskontekstideks ette valmistama. Eneseregulatsioon, närvisüsteemi maandamine ning õppimise- ja arengupsühholoogia on antud kursuse majakaks. See on kompleksne ning mitmekülgselt ja inimese tervikut arvestavalt väljatöötatud õppemeetod, mis aitab mitte ainult mõista, vaid kehastada, milles seisneb tõeline enesekindlus. Kursuse juhendajana oman akadeemilisest taustast tulenevalt praktilisi teadmisi ja oskusi arengupsühholoogiast ja pedagoogikast. Olen läbinud närvisüsteemi regulatsiooni baaskursuse maailma tasandil sedalaadset õpet esimesena tutvustanud Irene Lyon`i programmis, tegelenud erinevate kehatöö praktikatega ning täiendanud end iseseisvalt ajuteaduse najel teadaoleva informatsiooniga inimkäitumise selgitamisel.

Koolitus on üles ehitatud nii,  et teooria ning praktilised tegevused käivad käsikäes. Juhendajana  taotlen sügavat arengut tõhustava õpiatmosfääri ning võimaluste loomist,  et õpitu saaks teadmise tasandilt kehasse integreeruda ning soovitud häälelised muutused saaksid alguse. Muutes oma hääletegelikkust, oled muutnud kogu oma süsteemi - iseend tervikuna! Seetõttu eeldab õppeprogramm osalejalt pühendumuseks aega ja valmisolekut iseenda arenguteel süviti minekuks. 

Peamiste teemade kaupa jaotub eneseväljenduse/hääle- ja kõnetreeningu kursuse kohtumiste sisu vastavalt:

I kohtumine - Sissejuhatus eneseväljenduse temaatikasse. Hääl, “hääleaparaat”: hääleteke ja mis mõjutab häält. Kehatöö (neurosensoorne taju, kehakontaktsus ja ühendus kehaga) ja selle seos hääle kvaliteediga. Eneseväljenduse julguse vundamendi elemendid. Esinemisärevuse/lavahirmu põhjused ja maandus.

II kohtumine - Hingamine ja hääl. Hingamise teooria; hingamisharjumuste kaardistamine; Füsioloogilise hingamise taastamine ja soodustamine. Kuidas hingamine häält mõjutab; Praktilised harjutused ja rakenduslikud printsiibid.

III kohtumine - Keha ja somaatiline kehakogemine; 

Autonoomse närvisüsteemi baasteooria närvisüsteemi regulatsiooni kontekstis ning hääle ning närvisüsteemi regulatsiooni seos.

Närvisüsteemi reguleerivad harjutused tõhusaks eneseabiks ja hääle kvaliteedi tõstmiseks. 

Hääletugi I

IV kohtumine - Hääletugi II, 

hääle projitseerimine ehk suunamine; hääletekkeks ja kõnelemiseks rakendatavate lihaste areng ja töö uskumuste ja harjumustega (vaimne eneseületus); mis põhimõttel töötab hääle/helivibratsioon sõnumi vastuvõtmisel teise inimese poolt. Kaasregulatsioon sotsiaalses kontekstis.

V kohtumine - Hääle resonants ja selle seos hääle kvaliteediga; esineja “multitasking” kui professionaalsuse märk - mina, minu keha, hääl, ruum ja minu keha ja hääl ruumis, publik)

VI kohtumine - Hääle resonants ja häälemängud; hääle valdamise kunst; Artikulatsioon, diktsioon

VII kohtumine - Õppimise ja arenguteooria ning muutuste loomise meisterlikkus; Keha, liikumine ja hääl; Praktiline hääletöö: Tugi+suunamine+resonants; selge mõtte edastus

VIII kohtumine - Intonatsioon, kõnemeloodia; hääleprosoodia; Kuidas luua kõne; hea soorituse (esinemise) meelespea; närvisüsteemi regulatsioon esinemisjärgselt.

IX kohtumine - Õpitu ja kogetu integratsioon ehk mina kui eneseväljendaja uute hääle ja kõnega seotud harjumuste ja oskuste omandajana; treeningülesanne koos tagasisidega; 

X kohtumine  - Kursust kokkuvõttev ja lõpetav tund. Eneseväljenduse uus tase;  treeningülesanne;  analüüs senisele saavutatule ja siht tulevikuks.

Lisaks grupikohtumistele on võimalik registreeruda ka individuaaltundi, mille käigus saab suunata fookuse teemale, mis  kursusel osaleja jaoks kõige enam tähelepanu vajab.

Kursus annab kätte tööriistad ja praktilised (edu)kogemused,  tänu millele tuua teadvustatusse oma senised hääle- ja kõnekvaliteedid  ning uskumused ja harjumused, mis mõjutavad optimaalset ja efektiivset häälekasutust. Praktilise töö kaudu õpitakse looma tugevamat kontakti oma kehaga, vabastatakse üleliigseid lihaspingeid, taastatakse füsioloogiline hingamine ning treenitakse  lihaseid ning terviklikku kehakasutust, mis on selge, kõlava, rikkaliku,  kandva, terve ja suunatud hääle saavutamise aluseks. Samuti õpitakse ja kogetakse kursuse vältel mitmeid erinevaid nüansse selgelt juhitud, ühendust loova ja puhta mõttelõnga saavutamiseks suhtlemisel iseenda ja teistega.

Juhendaja ning grupi toel on koolitusel võimalik läbida sügav ja enda potentsiaali avastav töö iseendaga. Omandatakse oskused oma häält igal ajahetkel enda keha toel optimaalsest kõnelemiskohast leida ning häälestada ning saadakse teada hääletervishoiu seisukohast olulisi teadmisi.

TAGASISIDE kursuse lõpetanud lendudelt:

“Kui kursusele tulin oli mul pinge väga suur esinemisel ning ma ei ”näinud” oma häält. Kursusel õppisin, kui oluline on täpsus ja pühendumine. Õppisin oma keha ja häält paremini tundma. Nüüd ma näen oma häält ja see aina süveneb.”

“See on enesekindlusekool ja me kõik vajame iseendis kindlust.”

“Mu hääl muutus selle kursuse jooksul. Sain hulgaliselt tõhusaid hääleharjutusi, kehateadlikkuse, õppisin, mida tähendab närvisüsteemi regulatsioon ja jõudsin kogemuseni, kuidas lubada endal häält teha, olla kuuldav ja nähtav ja tunda sest naudingut. "

“Olen seda kursust juba teistele soovitanud. See aitab enda potentsiaaliga ühendust saada. Mõjub edasiviivalt ja kohaletoovalt.”

“Kerli on imeline inimene, soe, kuid konkreetne. Lai silmaring, et fookuses ei ole ainult kõneleja hääl, vaid ELU. Aitäh selle eest!”

Hääle-  ja kõnetreeningu kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad mõista närvsüsteemi regulatsiooni ja eneseväljenduse meisterlikkuse vahelisi seoseid; liikuda  eneseuskse, teadliku ning kerguses tuleneva väljendusoskuseni ning  iseenda hääleautentsuseni.

Teadlik (treenitud) häälekasutus on võtmeks:

- et valdaksid oma hääle- ja kõnelihaseid optimaalselt ja efektiivselt ehk hääl saaks alguse iseenda kõige potentsiaalikamast "häälekohast".

- et oleksid kuuldud ja austatud

- et su mõtted oleksid teistele kergelt haaratavad ja mõistetavad

- et looksid end väljendades tõelist ühendust ja toimivat kommunikatsiooni

- et Sinust mõeldaks kui liidrist

- et kasvaks oskus neuroregulatsiooniks, iseenda maandamiseks ja co-regulatsiooniks ehk teiste maandamiseks

- et tõstaksid oma ettevõtmiste tulemuslikkust ja oma tegevuse mõjusust (nt müüginumbreid, sõnumi edastamise võimekust)

- et sa ei peaks enam kuulma, kuidas inimesed paluvad sul end korrata, kuna ei saanud aru (kuulnud välja), mida ütlesid

- et peegeldaksid endast  enesekindlust, kui soovid jagada inspireerivaid kogemusi ja hoida oma  kuulajaskonda/publikut endaga kaasahaaratult

- et tunneksid rahulolu esinemiskogemustest ja iseenda olemiseviisist

Antud kursus, mille võimuses on eelnevalt loetletu süvendatud töö kaudu saavutada, eeldab sisemist motivatsiooni päris õppimiseks ja arenemiseks. Kõik on otsuse kaugusel.

Hääle-  ja kõnetreeningu kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad liikuda  ärevusest vaba ning kerguses tuleneva väljendusoskuseni ning iseenda hääleautentsuseni. See on tugev ja kandev samm iseenda potentsiaali teostamise suunas mistahes eluvaldkonnas!

Kursuse  soodushind 999€, edasi (alates 22.07) 1300€. 

Kursuse eest on võimalik tasuda nii eraisikuna kui ettevõtte kaudu. Samuti saab tasuda vastaval kokkuleppel osamaksete kaupa.

Jaga koolitust

Lisa end ootelisti

Kas registreerimine on suletud või soovid osaleda hoopis mõnel tulevasel koolitusel? Lisa end ootelisti ja ole esimene, kelleni jõuavad uudised korraldavatest koolitustest. 

Aitäh! Oled lisatud ootelisti.

bottom of page