top of page
Frame 582.png

K, 22. märts

|

Location is TBD

Hääle- ja kõnetreeningu koolitus

Hääle- ja kõnetreenimine on vettpidavalt tasuv investeering iseendasse.

Koolitusele registreerumine suletud
Lisa end ootelisti
 Hääle- ja kõnetreeningu koolitus
 Hääle- ja kõnetreeningu koolitus

Toimumisaeg ja -koht

22. märts 2023, 10:26

Location is TBD

Koolitusest

Avalik hääle- ja kõnetreeningu kursus rühmas. Järgmise 6-nädalase kursuse toimumise aeg ei ole hetkel veel teada. Lisa end aga ootelisti, et saaksid olla esimene, kes koolitusest kuuleb!

Eneseväljenduse kursus, mille kaudu õpid avardama oma potentsiaali ning viid oma hääle, kõne ning mõjususe uuele tasandile! 

" Hääle- ja kõnetreenimine on teekond iseenda autentsuse suunas. See on katsetatult vettpidavalt tasuv investeering iseendasse."

Kerli Rannala, hääle- ja kõnetreener

 6 nädala jooksul toimuv eneseväljendusele pühendatud kursus annab kätte põhjalikud oskused ja teadmised ning praktilised kogemused, kuidas leida iseenda hääles ja kõnes alati kõige enam rahulolu toov sagedus, milles on ühtaegu selgus, kandvus, autoriteetsus ja kaasahaaravus. Antud koolitus on vettpidav baas alustamaks arengut oma eneseväljendamise oskuste uuele tasemele viimiseks ning esinemisest ja ka argisest suhtlusest saadava rahulolutunde kogemiseks!

 Kursuse käigus saad  nii rühmas kui individuaalselt üksikasjalikku tagasisidet oma hääle ja kõne ning üleüldise eneseväljenduslaadi kohta. Õpid oma keha ning häält optimaalselt ning efektiivselt kasutama selleks väljatöötatud harjutuste praktiseerimise, mõtteviisi arendamise, eneseanalüüsi ja pideva tagasiside kaudu. Antud kursus on suurepärane võimalus ka neile, kes kogevad mõõdukat või tugevamat esinemisärevust: õpitakse reguleerima närvisüsteemi ja seekaudu end esinemiseks ette valmistama.

Koolitus on üles ehitatud nii,  et teooria ning praktilised tegevused käivad käsikäes. Juhendajana  taotlen sügavat arengut tõhustava õpiatmosfääri ning võimaluste loomist,  et õpitu saaks teadmise tasandilt kehasse integreeruda ning soovitud häälelised muutused saaksid alguse. 

Peamiste teemade kaupa jaotub hääle- ja kõnetreeningu koolituse kohtumiste sisu vastavalt:

I kohtumine - Kehatöö, häälestus kehasse tulekuks, hingamisharjumuste analüüs, füsioloogiline hingamine, hääleaparaat (mis, kus, kuidas?)

II kohtumine - Hingamine ja hääl,  hääletugi, hääle projitseerimine/suunamine - lihaste areng ja töö  uskumuste ja harjumustega (vaimne eneseületus)

III kohtumine - Hääle tugi ja suunamine ning hääle resonants

IV kohtumine - Artikulatsioon, diktsioon

V kohtumine - intonatsioon, kõnemeloodia; hääleprosoodia; selge mõtte edastus

VI kohtumine - õpitu ja kogetu integratsioon ehk mina kui eneseväljendaja uute hääle ja kõnega seotud  harjumuste ja oskuste omandajana

Individuaaltund (aeg lepitakse  kokku kursuse alguses), mille käigus saab suunata fookuse teemale, mis  kursusel osaleja jaoks kõige enam tähelepanu vajab.

Kursus annab kätte tööriistad ja praktilised (edu)kogemused,  tänu millele tuua teadvustatusse oma senised hääle- ja kõnekvaliteedid  ning uskumused ja harjumused, mis mõjutavad optimaalset ja efektiivset häälekasutust. Praktilise töö kaudu  õpitakse looma tugevamat kontakti oma kehaga, vabastatakse üleliigseid lihaspingeid, taastatakse füsioloogiline hingamine ning treenitakse  lihaseid ning terviklikku kehakasutust, mis on selge, kõlava, rikkaliku,  kandva, terve ja suunatud hääle saavutamise aluseks. Samuti õpitakse ja  kogetakse kursuse vältel mitmeid erinevaid nüansse selgelt juhitud, ühendust loova ja  puhta mõttelõnga saavutamiseks suhtlemisel iseenda ja teistega.

Juhendaja ning grupi toel on  koolitusel võimalik läbida sügav ja enda potentsiaali avastav töö  iseendaga. Omandatakse oskused oma häält igal ajahetkel enda keha toel optimaalsest kõnelemiskohast leida ning häälestada ning saadakse teada hääletervishoiu seisukohast olulisi teadmisi.

Hääle-  ja kõnetreeningu kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad liikuda  eneseuskse, teadliku ning kerguses tuleneva väljendusoskuseni ning  iseenda hääleautentsuseni.

Teadlik (treenitud) häälekasutus on võtmeks:

- et oleksid kuuldud ja austatud

- et su mõtted oleksid teistele kergelt haaratavad ja mõistetavad

- et looksid end väljendades tõelist ühendust ja toimivat kommunikatsiooni

- et Sinust mõeldaks kui liidrist

- et kasvaks oskus neuroregulatsiooniks, iseenda maandamiseks ja co-regulatsiooniks ehk teiste maandamiseks

- et tõstaksid oma ettevõtmiste tulemuslikkust (nt müüginumbreid)

- et sa ei peaks enam kuulma, kuidas inimesed paluvad sul end korrata, kuna ei saanud aru (kuulnud välja), mida ütlesid

- et peegeldaksid endast  enesekindlust, kui soovid jagada inspireerivaid kogemusi ja hoida oma  kuulajaskonda/publikut endaga kaasahaaratult

- et tunneksid rahulolu esinemiskogemustest ja iseenda olemiseviisist

Antud kursus, mille võimuses on eelnevalt loetletu saavutada, eeldab sisemist motivatsiooni päris õppimiseks ja arenemiseks. Kõik on otsuse kaugusel.

Hääle-  ja kõnetreeningu kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad liikuda  eneseuskse, teadliku, ärevusest vaba ning kerguses tuleneva väljendusoskuseni ning iseenda hääleautentsuseni. See on tugev ja kandev samm iseenda potentsiaali teostamise suunas!

Jaga koolitust

Lisa end ootelisti

Kas registreerimine on suletud või soovid osaleda hoopis mõnel tulevasel koolitusel? Lisa end ootelisti ja ole esimene, kelleni jõuavad uudised korraldavatest koolitustest. 

Aitäh! Oled lisatud ootelisti.

bottom of page