top of page
Frame 582.png

N, 19. okt

|

Tallinn

Hääle- ja kõnetreeningu ning Alexanderi tehnika koolitus

Teekond enesekindla eneseväljenduseni! 7-nädalane eneseväljenduse koolitus, mis annab kätte konkreetsed ning praktilised baasoskused ja teadmised enesekindla eneseväljenduse suunas liikumiseks!

Tickets are not on sale
See other events

Toimumisaeg ja -koht

19. okt 2023, 18:00 – 29. nov 2023, 21:00

Tallinn, Telliskivi 57, 10412 Tallinn, Estonia

Koolitusest

HÄÄLE- JA KÕNETREENINGU JA ALEXANDERI TEHNIKA KURSUS - 

"Sinu keha, Sinu hääl - Teekond enesekindla eneseväljenduseni!"

Toimumisaeg:

19.oktoober N 18.00-21.00

26.oktoober N 17.30-20.30

2.november N 18.00-21.00

8.november K 18.00-21.00

15.november K 18.00-21.00

22.november K 18.00-21.00

29.november K 18.00-21.00

Kus: Tallinn, Studio MindZ (Telliskivi 57)

Kursuse maht: 28 akadeemilist tundi

Koolitajad:

Alexanderi tehnika õpetaja Hanna-Liis Lao  www.hannaliislao.com

Hääle- ja kõnetreener Kerli Rannal www.kerlirannala.com

Hind: Koolituse soodushind kuni 1. oktoober 750€. Edaspidi 810€

7-nädalane eneseväljenduse koolitus, mis annab kätte konkreetsed ning praktilised keha- ja hääletöö baasoskused ja teadmised enesekindla eneseväljenduse suunas liikumiseks!

Eneseväljendus on miski, mis on meie olemuslik osa. See, kuidas liigume, žestikuleerime ja veel enam - milline on meie hääl ja kõne, mõjutab suhet iseendaga ning teistega. Ja enamusel meist pole aimugi, kuivõrd suuresti keha- ja seeläbi häälevaldamine elukvaliteeti määrab. Seda kuniks hääle- ja kõnetreeninguni!

Hanna-Liis Laoga - sertifitseeritud Alexanderi tehnika õpetajaga, oleme loonud koolituse maailmas levinud tandemina kehatöö ja hääletöö sünteesist. Alexanderi tehnika on kehateadlikkuse kaudu meele- ning lihaspingeid vabastav ning ökonoomse kehakasutuse suunas töötav praktika, mis on suurepäraseks tööriistaks hääle- ja kõnetreeningu ning eneseväljenduse õpetuse juures. Hääl saab alguse kehast. Seetõttu on pärssivate lihaspingete vabastamine ning enda keha optimaalne kasutamine hääletervise ja häälekvaliteedi lahutamatu eeldus. Antud koolituse kaudu on Sul võimalus iseend sellele teele lubada. Kinnitan enese kogemuse pinnalt, et siit saab alguse täiesti uus enesetunnetus- ja kogemine. Elukvaliteeti lisandub (uus) kõrgeväärtuslik tärn!

Kursus on Sulle, kui:

 • Kui Sa ei ole rahul oma häälekõlaga
 • Kui Sinu hääles on kvaliteete, mida võib iseloomustada sõnadega kähe, kare, murduv, nõrk jmt
 • kui Su hääl väsib kergesti, läheb tihti ära
 • Kõneledes tunned, et õhku jääb õhku puudu ning hääl jääb kuhugi kinni
 • Kui sul palutakse end tihti korrata
 • Kui Sul on tendents kõneleda nö iseenda sisse ja seetõttu enese kuuldavaks tegemine on raskendatud
 • Kui sul on avaliku esinemise hirm ja esinemiseärevus
 • Tahad kohtuda oma häälepotentsiaaliga ja tunda end kõneledes julgelt ja enesekindlalt

Mida võid kursus abil saavutada?

 • Enesekindel, julge ja selge eneseväljendus
 • Turvatunde loomise oskuse iseenda kehas ja olemises tervikuna
 • Hea joondumine ning ökonoomne keha-ja häälekasutus
 • Kontakt kehaga ja oma hingamise ja hääle disaini mõistmine
 • Hingamisharjumuste parandamine
 • Rahulolu oma hääle kõlaga
 • Muutused häälekõlas tänu oskustele kasutada hääle tuge, piisavat resonantsi, parandada diktsiooni
 • Esinemisärevusega toimetulek avaliku esinemise situatsioonis
 • Emotsioonide regulatsioon
 • Refleksiooni- ehk eneseanalüüsi oskus

Kursus sisaldab:

 • 7 tummist kolmetunnist kohtumist
 • Eksklusiivne keha-ja hääletöö, mis on seni olnud Eestis kättesaadav vaid vähestele valitutele
 • Kaks oma ala fanaatikust koolitajat
 • Väga edasiviiv, personaalne tagasiside
 • 100% rakendatavad oskused ja teadmised nii igapäevaellu kui erialasesse tegevusse
 • Kasulikud õppematerjalid (esitlused, joonised, videod, harjutuse kirjeldused, viited teemakohastele allikatele)

Praktiline. Personaalne. Põhjalik. Traumatundlik. Autonoomsust julgustav.

Kursuse sisu:

1. kohtumine: Sissejuhatus kursusesse, Alexanderi tehnika & kehateadlikkus

 • Tutvud omal ajal “hingavaks meheks” kutsutud F.M Alexanderi looga ning saad teada, kuidas tehnika põhiprintsiipe igapäevaelus koheselt kasutama hakata, et tunda end eneseväljenduses julgemalt ja enesekindlamalt;
 • Saad teada, millised on Sinule iseloomulikud hingamise-ja häälekvaliteeti vähendavad kehakasutuse harjumused ning kuidas neid harjumusi ümber muuta;
 • Alustad põnevat enese sügavamalt tundma õppimise teekonda, et luua hästi joondatud, maandatud ja enesekindel kehahoiak ning ökonoomne hääle tervist toetav kehakasutus;
 • Saad teada, kuidas on kehahoiak, kehakasutus, hingamine ja närvisüsteemi reguleerimine omavahelises seoses;
 • Õpid oskuse kogu eluks - konstruktiivse puhkeasendi praktika, mis on lihtne ja efektiivne võimalus vabastada kaela-ja õlavöötme pingeid, seljavalu, kroonilist valu, stressi ja ärevust. Harjutus treenib tähelepanu, keha-ja ruumiteadlikkust ning toetab närvisüsteemi regulatsiooni.
 • Käeline juhendamine ja personaalne tagasiside;

2. kohtumine: Hääle- ja kõnetreening - kehatöö, füsioloogilise hingamise taastamine emotsioonide regulatsiooni ja hääletöö kontekstis

 • Õpid, mida tähendab 360-kraadi hingamise printsiibi rakendamine;
 • Õpid erinevaid maandavaid ja soorituseks ettevalmistavaid kehatöövõtteid;
 • Õpid, kuidas toimub harjumuste muutmine ehk õppimine ja areng neuroteadusele põhinevalt;
 • Alustad füsioloogilise hingamise taastamist;
 • Saad teada, kuidas on hääl ja närvisüsteemi reguleerimine omavahelises seoses;
 • Saad oskusi, kuidas emotsioone reguleerida ja teada kuidas eneseregulatsioon häälekvaliteeti mõjutab;

3. kohtumine: Alexanderi tehnika & hingamine ning hääl

 • Saad võtta aja maha, aeglustuda ning süvendada enesevaatlust;
 • Õpid paremini tundma enda hingamiselundkonna disaini;
 • Saad teada, millised on sinu pärssivad hingamisharjumused ning väärarusaamad hingamise toimimisest;
 • Parandad koordinatsiooni, tasakaalu ja hingamise-ja häälekvaliteeti;
 • Arendad ruumiteadlikkust;
 • Käeline juhendamine ja personaalne tagasiside;

4. kohtumine: Hääle- ja kõnetreening - hääletugi ja hääle suunamine

 • Õpid, mida tähendab hääletugi ja koged, mil määral oma häält toetad;
 • Praktiseerid erinevaid võtteid, kuidas häälele tugi alla saada (hääleenergia, õhujoa regulatsioon, kogu keha terviklik tugisüsteem);
 • Treenid harjutuste kaudu kehasse hääletoe erinevatel tasanditel kasutamist;
 • Õpid, kuidas mõjutab hääle suunamine ehk projitseerimine suhtlusaktis ühenduse saavutamist ja kuidas häält suunata;
 • Saad teada, millised psühholoogilised aspektid mõjutavad hääle tuge ja suunatust;
 • Õpid, kuidas erinevad ruumid, milles viibime, mõjutavad hääle- ja kõnekvaliteeti ning kuidas vastavalt ruumile adekvaatset ning optimaalset häälekasutust rakendada;

5. kohtumine: Alexanderi tehnika & esinemisärevus

 • Kinnistad esinemisärevusega toimetuleku ABC-d;
 • Õpid EFT ehk emotsionaalse vabaduse tehnika;
 • Õpid harjutusi, millega vahetult enne esinemist ärevust maandada;
 • Õpid harjutusi, millega vahetult enne esinemist fookust süvendada ja närvisüsteemi erutusseisundit tõsta;
 • Saad teada, kuidas konstruktiivses puhkeasendis end mentaalse harjutamise ja Alexanderi tehnika abil avalikuks esinemiseks võimalikult hästi ette valmistada;
 • Käeline juhendamine ja personaalne tagasiside;

6. kohtumine: Hääle- ja kõnetreening - hääleresonants

 • Õpid, mis on hääleresonants ja kuidas see häält ning kõne mõjutab;
 • Saad teada, mis on resonaatorid ja kuidas resonaatorite kasutamine hääletämbrit, hääle suunatust ja kuuldavust ning diktsiooni mõjutavad;
 • Õpid ruumis ja iseenda hääles resonantsi kogemuspõhiselt eristama ning võimendama selleks, et liikuda optimaalse resonantsi kasutamiseni;
 • Saad teada, milles seisneb mõiste autoriteetne hääl;
 • Praktiseerid, mis on hääle- ja kõneregistrid ja õpid harjutuste kaudu erinevates registrites kõnelema;
 • Praktiseerid mängulisi harjutusi, mis treenivad hääle- ja kõnelihaseid ning aitavad leida häälekasutust, mis tuleneb kehast, on optimaalne ja efektiivne;

7. kohtumine: Avaliku esinemise simulatsioon õpitud oskuste ja teadmiste rakendamiseks + personaalne tagasiside

 • Kinnistad, kuidas teha endale esinemiseelne häälestus ja keha- ning häälesoojendus
 • Saad kursuse jooksul õpitut rakendada esinemissituatsiooni läbimängimisel, mida toetab paralleelne juhendajate poolne käeline ning verbaalne toetus ning grupipoolne edasiside ning julgustus;

Lähemalt koolitusel kasutatavatest meetoditest:

Koolitus on psühhofüüsiline treening - maailmas levinud tandemi kehatöö ja hääletöö süntees. Alexanderi tehnika on kehateadlikkuse kaudu meele- ning lihaspingeid vabastav ning ökonoomse kehakasutuse suunas töötav praktika, mis on suurepäraseks tööriistaks hääle- ja kõnetreeningu ning eneseväljenduse õpetuse juures. Hääl saab alguse kehast. Seetõttu on pärssivate lihaspingete vabastamine ning enda keha optimaalne kasutamine hääletervise ja häälekvaliteedi lahutamatu eeldus. Antud koolituse kaudu on Sul võimalus iseend sellele teele lubada. Sinu jaoks võib koolituselt alguse saada täiesti uus enesetunnetus- ja kogemine. Elukvaliteeti lisandub (uus) kõrgeväärtuslik tärn!

Alexanderi tehnika on konstruktiivne ümberõpe, mis aitab märgata, mõista ja muuta kehakasutust - Sinule iseloomulikku kehahoiakut, liikumist, hingamisharjumusi ja häälekasutust. Pisut tehnilisemana öelduna uurib Alexanderi tehnika närvisüsteemi ja luu-ja lihaskonna toimimist tervikuna ning aitab ümber kujundada neuromuskulaarseid toe-ja liikumismustreid. Alexanderi tehnika looja on Austraalia päritolu näitleja Frederick Matthias Alexander (1869-1955).

Hääle- ja kõnetreening on psühhofüüsiline treening, mille käigus õpitakse, kuidas kasutada oma keha ja hääletekke ning kõnelemise eest vastutavaid lihaseid hääle ning kõne optimaalseks ja efektiivseks väljenduseks. Nagu treeningu nimetus viitab, kätkeb hääle ja kõne areng ka psüühilisi protsesse, mis hääle- ja kõnekvaliteeti mõjutavad. Seega on paslik öelda, et hääl on sild keha ja meele vahel. See ei ole treening üksnes häälele ja kehale - selle võimuses on muuta iseend tervikuna, olemuslikult isikuomadusteni välja.

Koolitajatena usume õpiprotsessi, mis julgustab autonoomsust, laskub sügavale ja annab aega seoste loomiseks ja kehaliseks kogemiseks. Seetõttu on nädalaste intervallide tagant kohtumine ääretult oluline, et uued oskused ja teadmised saaksid muutust looma hakata.

Antud koolitus on praktiline ja haarav võimalus asuda nauditava, kandva ning ühendust loova eneseväljenduse saavutamise teekonnale. Kui koolituse kohta lugedes lõid silmad särama ning süda kergelt puperdama, siis on see koolitus Sulle!

Niisiis - algab teekond eneseväljenduse uuele tasemele viimiseks!

Jaga koolitust

Lisa end ootelisti

Kas registreerimine on suletud või soovid osaleda hoopis mõnel tulevasel koolitusel? Lisa end ootelisti ja ole esimene, kelleni jõuavad uudised korraldavatest koolitustest. 

Aitäh! Oled lisatud ootelisti.

bottom of page