top of page

Hääle- ja kõnetreeningu koolitus - Vettpidavalt tasuv investeering iseendasse stardib uuel aastal


" Hääle- ja kõnetreenimine on teekond iseenda autentsuse suunas. See on vettpidavalt tasuv investeering iseendasse"

Kerli Rannala


Koolitus sisaldab: 6 kontaktkohtumist grupis, 1 individuaaltund (60 min)

Toimumisaeg: 9.01, 16.01, 23.01, 30.01, 06.02, 13.02

Iga kohtumine kestab 3h vahemikus kell 17-20:00

Koht: Tallinn, Vaba Lava Teatrikeskus (Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a-9) ja

Studio MindZ kaasaegne koolitussaal (Telliskivi 57)


9. jaanuaril 2023 saab alguse hääle- ja kõnetreeningu koolitus "Vettpidavalt tasuv investeering iseendasse", mis loob realistlikud võimalused liikuda uue aasta saabudes tähenduslikesse muutustesse! Novembris 2022 lõpetas antud koolituse esimene lend, kes on tõukejõuks ja suunaviidaks, kuidas teadlik ja tagasisidestatud hääle- ja kõnetreening võib julgustada ja suunata sooritama isikliku arengu kvanthüppeid.


Minu kogemused ja õpetaja-koolitaja pagas tõestab ausalt ja ilma peibutavaid illusioorseid ootusi seadmata, et hääletreening suunab inimese otseteed iseenda psüühikat ja kehakasutust "protsessima" ja selles arenema. Antud koolitus ei ole pealispindseks enesearengu "turismireisiks", vaid annab kätte sügavad hoovad iseenda meele- ja kehateadlikkuse tõstmiseks, autentseks eneseväljenduseks ning enda potentsiaaliga kohtumiseks."Hääle- ja kõnetreening omab endas märkimisväärset edumaad paljude teiste praktikate kõrval. Tegemist on psühhofüüsilise treeninguga, kus eneseareng käib lahutamatus seoses nii analüüsi ja refleksiooni ehk meele, kui kehatasandil. Hääl on kui sild keha ja meele vahel. Sellest tulenevalt on hääletreening midagi veel enamat kui üksnes treening häälele või kõnele - selle võimuses on muuta inimest tervikuna, isikuomadusteni välja.


Algaval koolitusel on 10 inimesel võimalus enda senist hääle, hingamise, keha ja eneseväljenduse teadlikkust ja oskusi märkimisväärselt tõsta. Kuidas ma seda nii kindlalt väita saan, inimesed on ju erinevad? Ütlen ausalt - seda sama väitsin ka ma oma esimese koolituse eel.


Just hääle- ja lavakõnetreening, millele pühendasin enda isiklikus arengus aega EMTA Lavakunstikooli magistrantuuris ja millest kirjutasin ka oma magistritöö, muutis minu elu ja mind kui inimest isikuomadusteni välja. Samuti toetab minu usku enesesse ja teistesse vankumatu growth mindset (juurdekasvuuskumus) ning iga uus senine hääletreeneri kogemus õpilastega. Mul ei ole kahtlustki treeningu mõjus, sest grupi- ja individuaaltunde sisaldava koolitusega panen gaasi põhja ja lähen väga põhjalikuks. Toetudes õppimise- ja arengupsühholoogiale, oma 7-aastasele teatriõpetaja kogemusele ja gruppide ning inimeste juhtimisele, lähenen tundidele kõrgendatud tähelepanu ja õpilasekeskse õpikäsituse kaudu.


Suur mõju on koolituse juures grupil kui õppimisvormil - üksteise jälgimine, tagasi(edasi)sidestamine, inspireerimine ja järjest julgemasse arengusse suunamine loob turvalise õpikeskkonna pidevaks soorituseks ja analüüsiks.


Novembri alguses lõpetas minu juhendamisel esmakordselt toimunud hääle- ja kõnetreeningu avaliku koolituse grupp, kes on tänaseks astunud ühisesse hääle- ja kõnetreeningu kogukonnagruppi, mille kaudu ka edaspidi valdkonnas edeneda ja grupis kokku saanud inimestega sidet hoida. Nemad räägivad oma kogemusest pilootosalejatena nii:


"Tulin koolitusele põnevusega, ehkki teadsin, et see on oluliselt väljaspool minu mugavustsooni. Minu teadlikkus häälest, iseenda häälega harjumine, julgus häält kasutada kasvas tohutult. Soovitan koolitusel väga osaleda, sest see toetab juhtmõtet "tunne ennast" ja lubab meil paremini end teostada mistahes valdkonnas." Andres


"Ma tõesti arvan, et see on kursus, mida igaüks võiks läbi teha.. just võimalusena iseennast tundma õppida ja sina, Kerli, olid juhendajana ääretult hea.. Ma arvan, et olnud ühtki tundi, kus ma poleks tabanud iseendas seda vaatlejat, kes lihtsalt inspireerus ja oli "vau" olekus, kui jälgis sinu juhendamist.. sinu professionaalsus ja hetkes täielik kohalolek, detailide märkamine peensusteni, oskus väga konkreetselt küsida ja anda tagasisidet..Üheski tunnis ei olnud sekundikski seda, et "annan lihtsalt materjali" või "teen lihtsalt tunni ära", vaid täis tähelepanu juhendatavatele ja soov anda endast kõik.. seda sinupoolset südamega töö tegemist oli ääretult ilus kõrvalt näha.. ja see on midagi, mis mind alati väga inspireerib!" Gaidy


"Lisaks hääle nähtavale arengule, andis koolitus nii palju häid praktikaid, kuidas iseennast toetada, mis on kõigile igapäeva elus vajalikud oskused." LauraKoolitus on üles ehitatud nii, et teooria ning praktilised tegevused käivad käsikäes. Juhendajana taotlen sügavat arengut tõhustava õpiatmosfääri ning võimaluste loomist, et õpitu saaks teadmise tasandilt kehasse integreeruda ning soovitud häälelised muutused saaksid alguse.Peamiste teemade kaupa jaotub hääle- ja kõnetreeningu koolituse kohtumiste sisu vastavalt:


I kohtumine - Kehatöö, häälestus kehasse tulekuks, hingamisharjumuste analüüs, füsioloogiline hingamine, hääleaparaat (mis, kus, kuidas?)

II kohtumine - Hingamine, hääletugi, hääle projitseerimine/suunamine - lihaste areng ja töö uskumuste ja harjumustega (vaimne eneseületus)

III kohtumine - Hääle resonants

IV kohtumine - Artikulatsioon, diktsioon

V kohtumine - intonatsioon, kõnemeloodia; hääleprosoodia; selge mõtte edastus

VI kohtumine - õpitu ja kogetu integratsioon ehk mina kui eneseväljendaja uute hääle ja kõnega seotud harjumuste ja oskuste omandajana


Individuaaltund (aeg lepitakse kokku kursuse alguses), mille käigus saab suunata fookuse teemale, mis kursusel osaleja jaoks kõige enam tähelepanu vajab.


Kursus annab kätte tööriistad ja praktilised (edu)kogemused, tänu millele tuua teadvustatusse oma senised hääle- ja kõnekvaliteedid ning uskumused ja harjumused, mis mõjutavad optimaalset ja efektiivset häälekasutust. Praktilise töö kaudu õpitakse looma tugevamat kontakti oma kehaga, vabastatakse üleliigseid lihaspingeid, taastatakse füsioloogiline hingamine ning treenitakse lihaseid ning terviklikku kehakasutust, mis on selge, kõlava, rikkaliku, kandva, terve ja suunatud hääle saavutamise aluseks. Samuti õpitakse ja kogetakse kursuse vältel mitmeid erinevaid nüansse selgelt juhitud, ühendust loova ja puhta mõttelõnga saavutamiseks suhtlemisel iseenda ja teistega.


Juhendaja ning grupi toel on koolitusel võimalik läbida sügav ja enda potentsiaali avastav töö iseendaga. Omandatakse oskused oma häält igal ajahetkel enda keha toel optimaalsest kõnelemiskohast leida ning häälestada ning saadakse teada hääletervishoiu seisukohast olulisi teadmisi.


Hääle- ja kõnetreeningu kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad liikuda eneseuskse, teadliku ning kerguses tuleneva väljendusoskuseni ning iseenda hääleautentsuseni.


Teadlik (treenitud) häälekasutus on võtmeks:


- et oleksid kuuldud ja austatud

- et su mõtted oleksid teistele kergelt haaratavad ja mõistetavad

- et looksid end väljendades tõelist ühendust ja toimivat kommunikatsiooni

- et Sinust mõeldaks kui liidrist

- et kasvaks oskus neuroregulatsiooniks, iseenda maandamiseks ja co-regulatsiooniks ehk teiste maandamiseks

- et tõstaksid oma ettevõtmiste tulemuslikkust (nt müüginumbreid)

- et sa ei peaks enam kuulma, kuidas inimesed paluvad sul end korrata, kuna ei saanud aru (kuulnud välja), mida ütlesid

- et peegeldaksid endast enesekindlust, kui soovid jagada inspireerivaid kogemusi ja hoida oma kuulajaskonda/publikut endaga kaasahaaratult

- et tunneksid rahulolu esinemiskogemustest ja iseenda olemiseviisistAntud kursus, mille võimuses on eelnevalt loetletu saavutada, eeldab sisemist motivatsiooni päris õppimiseks ja arenemiseks. Kõik on otsuse kaugusel.Koolituse soodushind osalejale on kuni 14. detsembrini 390€. Alates 15. detsembrist on kursuse hinnaks 450€. Võimalus on tasuda ka mitmes järgus.


Koolitusele registreerumiseks kirjuta kerli.rannala@gmail.com. Koha koolitusele kinnitab koolituse arve saamisel tasutud ettemaks.Comments


bottom of page