top of page
Frame 582.png

Koolitus meeskonnale - tutvumiskõne

Broneeri videokõne koolituse kavandamiseks Sinu meeskonnale.

  • 30 minutes

Kirjeldus

Hääle- ja kõnetehnika treenimine grupis eeldab vastavalt õpilaste ootustele ja eesmärkidele kokkulepitud mahus ühiskohtumisi, mille käigus saab kogu grupp hääle-, kõne- ja eneseväljenduse alaseid praktilis-teoreetilisi teadmisi, mida rakendame paralleelselt praktiliste harjutuste kaudu ning isiklike harjumustega tööd tehes.  Koolitus on tõhus vahend grupidünaamikate reflekteerimiseks ja edasi arendamiseks: töötades hääle- ja kõnetreeningu kaudu iseendaga, õpitakse märkama meeskonnakaaslastes omadusi ja nüansse, mis on sillaks üksteise sügavamal tasandil mõistmiseks ja empaatia jagamiseks. Olulise arenguhüppe võimaldab koolitus meeskondadele, kelle igapäeva ülesandeks on suhelda ja luua ühendust teiste inimestega (nt koolitamine, telefonimüük, õpetajatöö jne). ​Koolitust on võimalik tellida ühekordse koolitusena või pikemaajalises formaadis. Viimase puhul on võimalik tegeleda töövaldkonna spetsiifiliste teemadega ning seeläbi töötada organisatsiooni töötulemuste parendamise nimel. Samuti on pikaajalise koolituse eeliseks luua püsivaid ja edasiviivaid arenguid pideva tagasiside, ühiste kohtumiste ja iseseisva treeningu kaudu. Koolituse maht, aeg, hind ja toimumise koht lepitakse kokku koolitust planeerivas videokõnes koolituse tellijaga.


bottom of page